Itt szól a rádió!

Aranka György és kora, a magyar kultúra izgalmas időszaka

A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18-19. század fordulóján címmel rendeztek Aranka György évfordulós tanácskozást májusban Kolozsváron az Erdélyi Múzeum Egyesület székhelyén.

EME Tudomanyossag plakat 00A 280 éve született Aranka György művelődésszervező, történész, író, költő, filozófus, esztéta a marosvásárhelyi királyi táblánál dolgozott; hivatali tevékenységein túlmenően nyelvműveléssel, történelemmel, irodalommal, filozófiával foglalkozott. Egész működése a felvilágosodás jegyében zajlott; az ember fő feladatát az elme művelésében látta. Az ismeretlen nevű kolozsvári szabadkőműves páholy tagjaként központi szerepet játszott az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság és a hozzá kapcsolódó Kéziratkiadó Társaság megalapításában és működtetésében. Kazinczy Ferenchez hasonlóan levelezésben állt korának legtöbb irodalmárával és irodalomkedvelőjével, valamint számos történésszel.

18558835_1227755497323380_2482389212171890423_oDrámafordításaival a kolozsvári színjátszás ügyét igyekezett előmozdítani; II. Richárd-fordítástöredéke az első ismert magyar Shakespeare-fordítás. Történészként egy nagyszabású kézirata maradt fenn a székelyek, illetve a három erdélyi nemzet történetéről, nyelvművelőként egy értelmezőszótár összeállítását tervezte, amelyből egy elméleti alapvetés és próbaszócikkek készültek el. Költőként és filozófusként nem alkotott kiemelkedőt, de ilyen írásaival is előmozdította a művelődés ügyét.

A konferencia egyik főszervezőjével Egyed Emese irodalomtörténésszel is sikerült elbeszélgetnünk ezúttal.

Aranka György 1793-tól töltötte be az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság titkári (titoknoki) szerepkörét. A Társaság történetéből tudjuk, hogy időnként leváltották ebből a tisztségből, később mégis mindig újraválasztották. Levelezésének katalógusából jól látszik, hogy kommunikációs szempontból azok az évek legtermékenyebbek, amikor ezt a funkciót tölti be. A levelezés sajtó alá rendezése azonban több dilemmát is felvet. Az első természetesen az, hogy milyen szövegkomplexum tartozik Aranka György levelezéséhez. A Társaság időbelileg első titkáraként ő építi ki azt a hálózatot (belső megnevezéssel élve: pártfogó, munkás és levelező társak rendszere), amelyet később a többi titkár is – pozicíójukból eredően – használni fog. Ha a titkári szerepkört domináns identitáskomponensként fogjuk fel, akkor természetesen a szövegkorpuszhoz tartoznak mindazok a levelek, amelyeket Aranka a társaság titoknokaként szignál. Annál is inkább, mivel ezekben a levelekben építi ki a titkári identitását – a történeti hálózatkutatás kifejezésével élve központi szereplőként, Akteurként pozicionálja magát, olyan szerepkört jelölve ki maga számára, mely alapján ő tekintendő a tudásközvetítés autentikus erdélyi szereplőjének. A levelek szövegi elemzéséből kiderülhetnek ennek az identitásépítésnek a különböző fázisai: kódok, szimbólumok, tematikák variálásával jól modellezhető társadalmi és interperszonális viszonyrendszereket alakít ki. Ezáltal különböző társadalmi aktusok részévé válik, amelyeknek dinamikáját elsősorban a hálózatépítés, valamint a szereplők hálózaton belüli pozíciójának kijelölése jelenti: önmagán kívül más csomópontokat is meghatároz, olyan embereket helyezve oda, akiknek feladata a további lehetséges szereplők bevonása egyrészt a Társaság munkájába, másrészt viszont Aranka György levelezői körébe. Mi történik azonban akkor, amikor másvalaki tölti be a titkári szerepkört? Kimaradnak-e ezek a levelek, melyeknek címzettjei többnyire az Aranka által a hálózat valamelyik csomópontjában elhelyezett emberek, tematikájukban pedig a már meghatározott kódot használják? Mi történik azokkal az utalásokkal, amelyek megjelennek a későbbi Aranka levelekben (mikor újra visszaszerzi szerepkörét), ám feloldásukra csak abban az esetben van lehetőség, ha a többi titkár levelezését is a szövegkomplexum részének tekintjük. Része-e a levelezésnek a Társaság nyomtatott körlevele, amelyet viszont a címzett személye szerint Aranka egyedivé tesz?

18556590_1227744387324491_2546205425996224670_oMíg az előző dilemma inkább textológiai jellegű, bár a hálózatépítés és a hálózati szereplők viszonyrendszerére is rákérdez, a második sokkal inkább a levélíró személy identitásával foglalkozik. Rainer Baasner szerint a színlelés sehol sem oly egyszerű, mint a levelekben. Bár jelen pillanatban nem állítanám, hogy Aranka színlel leveleiben, az azonban biztos, hogy titkári szerepkörét a későbbiekben személyes kapcsolatok kialakítására használja. Ez a kettősség leginkább a Kovachich Márton Györggyel folytatott levelezésben érhető tetten, akinek pár napos eltéréssel hol magánemberként, hol pedig a Társaság gyűléséből, titkári pozíciójából adódóan ír. A levelek hangvételében lényeges különbségek vannak, amelyek újra az első dilemmához vezetnek vissza: hogyan viszonyul egymáshoz a hivatalos és a magánlevelezés?.Írja többek között Bíró Annamária Aranka György: titoknok és magánember című tanulmányában.

Bíró Annamária Tudományszervezés levelezés által címmel tartott előadást a májusban Kolozsváron megrendezett: A Magyarországi És Erdélyi Tudományosság alakzatai A 18-19. század fordulóján elnevezésű Aranka György-Évfordulós Tanácskozáson.

Ezt követően kértük mikrofon elé az előadót.

18588862_1227748793990717_6441566879468805657_o

Riporter: László Tibor

 

Szerkesztő: laszlot, 2017 július 3, 18:28

Mese #48: A jegesmedve
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 18:16

Mese #48: A jegesmedve

Idén 70 éves a Kolozsvári Rádió – az ünneplés részeként 70 mesét válogattunk össze, amelyeket naponta osztunk meg...

Mese #48: A jegesmedve
Megmutatni a rádiót az interneten
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 16:44

Megmutatni a rádiót az interneten

Ünnepi hetünk szombat reggeli Hangolójában azokkal beszélgettünk, akik a rádió hangjait láthatóvá teszik: azokat a kollégákat hívtuk...

Megmutatni a rádiót az interneten
Ingyenes múzeumlátogatás diákoknak
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 16:24

Ingyenes múzeumlátogatás diákoknak

A gyerekek és fiatalok ingyen látogathatják a közintézményként működő múzeumokat és tárlatokat a szenátus által elfogadott...

Ingyenes múzeumlátogatás diákoknak
Választási megállapodást kötött az RMDSZ az EMSZ-szel és az MPE-vel
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 15:54

Választási megállapodást kötött az RMDSZ az EMSZ-szel és az MPE-vel

Választási megállapodást kötött az RMDSZ az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ) és a Magyar Polgári Erővel...

Választási megállapodást kötött az RMDSZ az EMSZ-szel és az MPE-vel
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 14:44

Ezerarcú anyanyelvünk szolgálatában

A Termini magyar–magyar regionális nyelvi szótárról tartott előadást Benő Attila nyelvész, a BBTE Bölcsészettudományi Karának...

Ezerarcú anyanyelvünk szolgálatában
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 13:35

Felfestőgépeket, elektromos utcaseprő gépeket vásárol a Kolozs Megyei Tanács

Több mint egymillió eurót fordít a közúti biztonság növelésére a Kolozs Megyei Tanács. Uniós forrásokból elektromos útfelfestő...

Felfestőgépeket, elektromos utcaseprő gépeket vásárol a Kolozs Megyei Tanács
Főoldal szerda, 2024 március 202024 március 20, 11:08

Hasznos tudnivalók: így lehet majd szavazni az európai parlamenti választásokon

A Román Rádiótársaság podcast-sorozatot indított YouPlusEU 2024 címmel, az Európai Parlament támogatásával. Ebben a részben arról...

Hasznos tudnivalók: így lehet majd szavazni az európai parlamenti választásokon
Főoldal kedd, 2024 március 192024 március 19, 17:23

Mese #47: A hold és a vízhordó leány

Idén 70 éves a Kolozsvári Rádió – az ünneplés részeként 70 mesét válogattunk össze, amelyeket naponta osztunk meg...

Mese #47: A hold és a vízhordó leány